اعضای هیات علمی

امیرحسین رنجبریان

امیرحسین رنجبریان،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112308
اتاق : 410
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 27 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۲۴

پروفایل

  • عضویت در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پاریس 13 ، حقوق بین الملل

1376 ← 1380

M.S ، تهران ، حقوق بین الملل

1371 ← 1374

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1363 ← 1367

کلمات کلیدی