اعضای هیات علمی

محمد صادق کوشکی

محمد صادق کوشکی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112690
اتاق : 428
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی