اعضای هیات علمی

سیدحامد موسوی

سیدحامد موسوی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112408
اتاق : 410
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 200 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی