اعضای هیات علمی

فضل اله موسوی

فضل اله موسوی،

استاد
 • عضوکمیسیون فقه ، حقوق، قرآن و حدیث
 • عضو هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیر دولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی و...
 • عضو کارگروه تخصصی حقوق
 • عضو کمیسیون تخصصی علوم فقه و حقوق و..
 • عضو کمیته محیط زیست شورای تحول
 • تدوین گرایش های مختلف برنامه درسی رشته حقوق
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه عتوم قضایی
 • عضو شورای راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست
 • عضو هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم و..
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی...
 • عضواصلی شعبه سوم هیات مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم و ..
 • عضو کارگروه تخصصی علوم انسانی و هنر نشان عالی دانش
 • عضو کارگروه علمی
 • رییس خوشه علمی حقوق
 • عضو شورای سیاستگذاری پردیس های خود گردان دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
اتاق : 358
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
 

افتخارات علمی :

 

عنوان

سال تحصیلی

اعطای لوح

استاد نمونه کشوری

1390-1389

رئیس جمهوری

استاد برگزیده در دومین جشنواره آموزشی دانشگاه تهران

1392

رئیس دانشگاه تهران

سردبیر مجله برتر (پژوهشنامه انتقادی) در هشتمین جشنواره بین­المللی فارابی

1395

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری - معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

فعالیت‌های اجرایی، آموزشی :

 

ردیف

نوع فعالیت

محل

مدت فعالیت

از تاریخ

تا تاریخ

1

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

16/6/1371

ادامه دارد

2

ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

12/9/1373

21/4/1374

3

سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

10/7/1373

12/9/1373

4

معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

14/4/1372

21/4/1374

5

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

14/4/1372

21/4/1374

6

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

22/6/1373

21/4/1374

7

رئیس مرکز مطالعات عالی بین‌المللی

دانشگاه تهران

28/4/1373

21/4/1374

8

عضو اصلی هیات تجدید نظر قانون و مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1373

1377

9

مشاور علمی اداره کل بورس‌ها و دانشجویان دکتری خارج از کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

7/7/1371

1382

10

عضو کمیته کارشناسی انگلستان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

30/7/1375

1378

11

عضو کمیته فقه و حقوق شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

29/7/1375

ادامه دارد

12

عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

21/3/1375

ادامه دارد

13

عضو هیات مؤسس " انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل "

تهران

1371

ادامه دارد

14

دبیر کمیته حقوق " جمعیت دفاع از ملت فلسطین "

(سازمان غیردولتی)

تهران

1381

1387

1385

ادامه دارد

15

عضو کمیته حقوقی " شورای انقلاب فرهنگی "

تهران

پاییز 1381

1383

16

عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل " شورای عالی توسعه قضایی "

قوه قضاییه

پاییز 1381

____

17

عضو هیات مؤسس و امناء انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌هایی شیمیایی (سازمان غیردولتی)

تهران

پاییز 1381

ادامه دارد

18

مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

اردیبهشت 1382

اردیبهشت 1386

19

عضو اصلی و قائم‌مقام هیات مرکزی نظارت استان تهران

شورای نگهبان

1385

-

20

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم)

مجلس شورای اسلامی

1383

1387

21

عضو علی‌البدل هیات تجدید نظر قانون و مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

11/10/84

11/10/86

22

معاون گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1/2/1386

1/2/1388

23

عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری

شورای نگهبان

1387

_______

24

مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1/2/1388

1/10/88

25

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی (بار دوم)

دانشگاه تهران

10/6/1388

1391

26

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی (بار سوم)

دانشگاه تهران

1391

1394

27

عضو هیات منصفه مطبوعات

قوه قضائیه

13/7/1388

13/7/1390

28

عضو کارگروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

1389

1392

29

عضو و رئیس کارگروه تحول و ارتقاء رشته حقوق شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

29/9/89

1392

30

رئیس کرسی حقوق هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

شورای عالی انقلاب فرهنگی

1389

1391

31

رئیس گروه فقه و حقوق شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی

وزارت علوم

1389

1391

32

عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

وزارت علوم

26/11/1389

ادامه دارد

33

عضو هیات ممیزه مشترک مراکز و مؤسسات غیردولتی پژوهش و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی مستقر در تهران

وزارت علوم

6/4/1390

ادامه دارد

34

عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

وزارت علوم

23/4/1392

ادامه دارد

35

عضو و رئیس کمیته حقوق دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم

20/10/1387

1392

36

عضو و رئیس کمیته حقوق دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم

2/10/1387

1392

37

عضو کمیته علمی دومین کنگره ملی علوم انسانی

وزارت علوم (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

1390

تا برگزاری کنگره

38

عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و فلسطین

مجلس شورای اسلامی

1382

1387

39

عضو شورای اجرایی گروه بین‌المجالس

مجلس شورای اسلامی

1383

1387

40

عضو گروه دوستی ایران -فنلاند

مجلس شورای اسلامی

1383

1385

41

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

مجلس شورای اسلامی

1383

1385

42

عضو کمیته تخصصی گسترش علوم انسانی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

1389

1392

43

عضو کارگروه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مشاوران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

1389

1391

44

عضو هیات منصفه مطبوعات

قوه قضائیه

1/8/88

1/8/89

45

عضو شورای سیاست‌گذاری کنگره بین‌المللی حقوقدانان کشورهای اسلامی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

14/5/1391

ادامه دارد

46

عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی

ریاست جمهوری- رئیس‌جمهور

17/12/1390

-

47

رئیس کمیسیون حقوقی ستاد نقشه جامع علمی کشور

شورای انقلاب فرهنگی

1394

ادامه دارد

48

عضو حقوقدان شورای نگهبان

شورای نگهبان

25/4/1395

ادامه دارد

 
سردبیری و عضو هیات تحریریه و مدیرمسئول :
 

ردیف

عنوان

محل

شروع

پایان

1

عضو هیات تحریریه مجله حقوقی

دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی

1385

ادامه دارد

2

عضو هیات تحریریه مجله فقه و حقوق

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1383

ادامه دارد

3

عضو هیات تحریریه فصلنامه ادبیات وعلوم انسانی

دانشگاه شهرکرد

1385

ادامه دارد

4

عضو هیات تحریریه فصلنامه " نامه علوم انسانی "(پژوهشنامه انتقادی)

شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی

1377

ادامه دارد

5

سردبیر فصلنامه " نامه علوم انسانی "(پژوهشنامه انتقادی)

شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی

1375

ادامه دارد

6

عضو هیات تحریریه فصلنامه "حقوق و مصلحت"

کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام

1387

ادامه دارد

7

عضو هیات تحریریه فصلنامه دانشگاه امام صادق

دانشگاه امام صادق

1387

ادامه دارد

8

عضو هیات تحریریه مجله حقوق اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1380

ادامه دارد

9

عضو هیات تحریریه مجله فقه و مبانی حقوق

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

1388

ادامه دارد

10

مدیرمسئول فصلنامه سیاست

دانشگاه تهران

1388

1394

11

مدیرمسئول فصلنامه حقوق عمومی

دانشگاه تهران

1393

1394

12

مدیرمسئول فصلنامه تخصصی سیاست‌گذاری عمومی

دانشگاه تهران

1390

ادامه دارد

13

مدیرمسئول مجله حقوق انرژی

دانشگاه تهران

26/8/1392

ادامه دارد

14

مدیرمسئول فصلنامه حقوق جزا

دانشگاه تهران

1393

1394

 
Google Scholar
 • 9 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • عضواصلی شعبه سوم هیات مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم و .. 1401←1404
 • تدوین گرایش های مختلف برنامه درسی رشته حقوق 1400←1403
 • عضو کمیته محیط زیست شورای تحول 1400←1402
 • عضو کمیسیون تخصصی علوم فقه و حقوق و.. 1399←1402
 • مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 1398←1400
 • عضو کارگروه تخصصی حقوق 1397←…
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه امام صادق ع 1397←1399
 • عضو هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیر دولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی و... 1397←…
 • عضوکمیسیون فقه ، حقوق، قرآن و حدیث 1395←…
 • رییس کمیته حقوق محیط زیست 1394←1401
 • رییس کمیته حقوق محیط زیست 1394←1397
 • عضو هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیر دولتی پزوهشی و اموزش عالی علوم انسانی.... 1394←1397
 • عضو کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته حقوق بین الملل کارشناسی ارشد 1394←1397
 • رییس کارگروه حقوق شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 1391←1397
 • ریاست گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی 1389←1397
 • ریاست گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی 1389←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، لپورپول ، حقوق بین الملل

1366 ← 1370

M.S ، تهران ، حقوق خصوصی و اسلامی

1358 ← 1362

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1351 ← 1355

کلمات کلیدی