اعضای هیات علمی

الهه کولائی

الهه کولائی،

استاد
 • عضویت در تحریریه دوفصلنامه علمی-پژوهشی سیاست نظری
 • رئیس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی
 • عضویت در اندیشکده سیاست- مرکز الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت
 • مدیر و عضو هسته پژوهشی مطالعات منطقه ای
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112546
اتاق : 418
صفحه رخ نما
Scopus
 • 21 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 281 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

 • عضویت در اندیشکده سیاست- مرکز الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت 1400←1402
 • رئیس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی 1400←1403
 • عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر واحدهای پژوهشی دانشگاه 1399←1401
 • مدیر گروه مطالعات منطقه ای 1396←1398
 • عضو کارگروه کشورهای اکو 1396←1399
 • عضو کارگروه روسیه و آسیای مرکزی 1396←1399
 • عضو شورای راهبردی پزوهشگاه دانشگاه تهران 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

… ← 1366

کارشناسی ، ملی (شهید بهشتی) ، علوم سیاسی

… ← 1361

Ph.D ، تربیت مدرس ، روابط بین الملل

1370 ← 1374

فعالیت های علمی