معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

 

معاونت امور دانشجویی و فرهنگی
دکتر محمد صادق کوشکی

ایمیل : m.s.koushki@ut.ac.ir
تلفن : 61112543 -021

 

دانشگاه تهران بعنوان دانشگاه مادر کشور هر سال پذیرای خیل عظیمی از طالبان علم و معرفت ایران زمین بوده و یقیناً عده ای از نخبه ترین این جوانان وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی کشور می شوند. از آنجائیکه این دانشجویان پس از اتمام تحصیلات در عرصه های مختلف کشور فعالیت خواهند کرد و قطعاً بسیاری ازآنها مدیران و تصمیم گیران آینده کشور خواهند بود، لذا شایسته است علاوه بر کسب مهارت های لازم و کافی در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و … آگاهی های لازم را بدست آورند تا بتوانند با بینش و شناخت عمیق زمینه های پویایی هر چه بیشتر کشور را فراهم سازند. از سویی چون بسیاری از دانشجویان محیط دانشگاهی و زندگی خوابگاهی را برای اولین بار تجربه می کنند، ممکن است مشکلات و موانعی نیز بر سر راه آنها به وجود آید، بخصوص اینکه تنوع فرهنگی و اختلاف آداب وسلیقه ها در محیط های دانشگاهی به وفور یافت  می شود.
بنابراین دانشگاه فرصت خوبی برای تمرین برقراری ارتباط موثر با دیگران، انتقاد پذیری، از خود گذشتگی و … می باشد که باید با برنامه ریزی های لازم دانشجویان را در این راه یاری نمود. از آنجا که برای تقویت آمادگی جسمانی و فیزیکی دانشجویان و حفظ نشاط و پویایی آنها، فعالیت های بدنی و ورزشی از اهمیت خاص برخوردار است، معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشکده  با درک اهمیت موضوعات فوق، حمایت جدی از نهادهای علمی و فرهنگی و ورزشی فعال در دانشکده را در دستور کار خود قرار داد و به لطف باریتعالی علیرغم مشکلات موجود توانسته است برنامه های مختلفی را به اجرا رساند.
 

این معاونت از 5 بخش اصلی  تشکیل شده و دفتر اصلی معاونت  در طبقه همکف جنب درب شمال شرقی دانشکده و ادارات مرتبط در طبقه دوم ساختمان قدیم ضلع جنوب شرقی واقع شده است  .


1. امور دانشجویی
این اداره نسبت به تامین خوابگاه دانشجویی و دیگر خدمات رفاهی، وام های دانشجویی و بیمه دانشجویان اقدام می نماید و در ضلع جنوبی طبقه دوم مستقر می باشد.

*لازم به ذکر است این اداره جهت رفاه حال دانشجویان بر اساس مصوبات اداره کل امور دانشجویان  خدمات متعددی را ارائه می نماید که شامل امور خوابگاه،تغذیه،بیمه دانشجویی و امور مربوط به وام های دانشجویی می باشد دانشجویان محترم می توانند با درخواست خود متقاضی وام های مصوب بر اساس شرایط باشند ،مجموعه وام های دانشجویی عبارتند از :وام ازدواج-وام ودیعه مسکن-وام ودیعه مسکن متاهلین-ودیعه مسکن نخبگان-ودیعه مسکن دانشجویان غیر ایرانی-وام خرید لوازم اموزشی-خرید عینک-وام پایان نامه-وام ضروری حوادث غیر مترقبه- خرید کتب تخصصی تحصیلات تکمیلی-وام ویژه معلولین-و سایر وام های ضروری مانند زیارت عتبات و عمره دانشجویی


2. امور فرهنگی و فوق برنامه
در حال حاضر در دانشکده حدود 10 تشکل و مجموعه فرهنگی مشغول فعالیت می باشند که در سال گذشته بیش از 80 جلسه و نشست فرهنگی در موضوعات مختلف سیاسی ،فرهنگی و مذهبی برگزار گردیده است معاونت دانشجویی فرهنگی نیز بعنوان مسئول  حمایت از بخش فرهنگی و امور دانشجویی  وظیفه خود می داند از برنامه تشکلها و مجموعه های فرهنگی حمایت نموده و بستر مناسبی برای ایجاد محیط پرنشاط فرهنگی سیاسی ایجاد نماید از جمله اقدامات خاص این معاونت مراسم تجلیل از ممتازین علمی،فرهنگی و ورزشی دانشکده در هر سال تحصیلی می باشد که در نوع خود قدرشناسی از تلاش های دانشجویان دانشکده محسوب می گردد  مجموعه های موجود دانشکده در حال حاضر به سه دسته تقسیم بندی می شوند:علمی، صنفی و فرهنگی سیاسی. که دانشجویان عزیز با عضویت در این مجموعه های می توانند علاوه بر فعالیت های اموزشی خود در بخش فرهنگی و سیاسی و امور دانشجویی تلاش نمایند همچنین معاونت بر حسب نیاز برنامه هایی نیز مانند اردوهای دانشجویی بصورت مستقل عندالزوم برگزار می نماید.


3. امور ورزشی
این اداره برای ایجاد نشاط و شادابی دانشجویان زمینه لازم را برای فعالیتهای ورزشی مشتاقان فراهم می نمایدو در حد مقدورات و امکانات دانشکده با استفاده از ظرفیت ها و سالن های موجود در دانشگاه تهران برنامه ریزی برای فعالیت های ورزشی را بانجام رسانده تا دانشجویان بتوانند علاوه بر فضای علمی اوقات فراغت خود را با شرکت در برنامه ها و مسابقات ورزشی کامل نمایند.


4. امور دانشجویان و ایثارگراان
این دفتر رسیدگی و پیگیری امور آموزشی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر را به عهده دارد و خدمات ویژه ای که از طرف اداره کل امور شاهد و ایثارگر اختصاص یافته در اختیار عزیزان شاهد و ایثار گر قرار خواهد داد دانشجویان می توانند جهت اطلاع بیشتر به بخش شاهد و ایثارگر واقع در طبقه دوم ساختمان قدیم ضلع جنوب شرقی مراجعه نمایند.


5. دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی
این دفتر با حضور یک نفر کارشناس جهت برنامه ریزی، اجرا و پیگیری برنامه های ارتقاء تحصیلی، پیشگیری از افت تحصیلی و پیگیری دانشجویان مشروطی و راهنمایی دانشجویان در زمینه برنامه ریزی درسی و ارائه راهنمایی و مشاوره در زمینه های مختلف عاطفی، خانوادگی، اضطراب، افسردگی و....و در صورت لزوم ارجاع به کارشناس متخصص ارائه خدمت می نماید. این دفتر در طبقه دوم ضلع جنوب شرقی  در مجموعه ادارات معاونت دانشجویی قرار دارد.

 

 

مسئولین معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی واحد سازمانی

تلفن

فرزانه تیموری حمید مسول دفتر امور دانشجویی 021-61112543
محمد توحیدی چافی کارشناس مسئول 021-61112513
سید حبیب اله تهرانی مسئول اردوها 021-61112331
بهاره حکاک کارشناس امور دانشجویی  021-61112511
صمد هدایتی کاردان امور فوق برنامه 021-61112511
رضا خانجانی کاردان امور فرهنگی  021-61112331