معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

 

معاونت امور دانشجویی و فرهنگی

محمد شفیعی فر                                                                                                  

ایمیل :
تلفن : 61112543 -021

لینک های ضروری:

Shahed.ut.ac.ir

University.shahedاینستاگرام

ایتاdaftareshahed

 

 

دانشگاه تهران بعنوان دانشگاه مادر کشور هر سال پذیرای خیل عظیمی از طالبان علم و معرفت ایران زمین بوده و یقیناً عده ای از نخبه ترین این جوانان وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی کشور می شوند. از آنجائیکه این دانشجویان پس از اتمام تحصیلات در عرصه های مختلف کشور فعالیت خواهند کرد و قطعاً بسیاری ازآنها مدیران و تصمیم گیران آینده کشور خواهند بود، لذا شایسته است علاوه بر کسب مهارت های لازم و کافی در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و … آگاهی های لازم را بدست آورند تا بتوانند با بینش و شناخت عمیق زمینه های پویایی هر چه بیشتر کشور را فراهم سازند. از سویی چون بسیاری از دانشجویان محیط دانشگاهی و زندگی خوابگاهی را برای اولین بار تجربه می کنند، ممکن است مشکلات و موانعی نیز بر سر راه آنها به وجود آید، بخصوص اینکه تنوع فرهنگی و اختلاف آداب وسلیقه ها در محیط های دانشگاهی به وفور یافت  می شود.
بنابراین دانشگاه فرصت خوبی برای تمرین برقراری ارتباط موثر با دیگران، انتقاد پذیری، از خود گذشتگی و … می باشد که باید با برنامه ریزی های لازم دانشجویان را در این راه یاری نمود. از آنجا که برای تقویت آمادگی جسمانی و فیزیکی دانشجویان و حفظ نشاط و پویایی آنها، فعالیت های بدنی و ورزشی از اهمیت خاص برخوردار است، معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشکده  با درک اهمیت موضوعات فوق، حمایت جدی از نهادهای علمی و فرهنگی و ورزشی فعال در دانشکده را در دستور کار خود قرار داد و به لطف باریتعالی علیرغم مشکلات موجود توانسته است برنامه های مختلفی را به اجرا رساند.

 

این معاونت از 5 بخش اصلی  تشکیل شده و دفتر اصلی معاونت  در طبقه همکف جنب درب شمال شرقی دانشکده و ادارات مرتبط در طبقه دوم ساختمان قدیم ضلع جنوب شرقی واقع شده است  .


1. امور دانشجویی


2. امور فرهنگی و فوق برنامه
 

3. امور ورزشی
 

4. امور دانشجویان و ایثارگراان


5. دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی

 

 

مسئولین معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی واحد سازمانی

تلفن

میترا کثیری  ماهوری کارشناس مسئول شاهد و ایثارگر 021-61112543
محمد توحیدی چافی کارشناس مسئول امور دانشجویی 021-61112513
بهاره حکاک کارشناس اموردانشجویی  021-61112511
صمد هدایتی کارشناس مسئول هماهنگ کننده امور دانشجویی 021-61112331
رضا خانجانی کارشناس امورفرهنگی  021-61112511
دکتر شکراله قره­داغی کارشناس مشاوره ­و ارتقای تحصیلی 021-66401220