اعضای هیات علمی

محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی،

دانشیار
  • دانشگاه صداوسیما ، عضو هیات امنای دانشگاه صدا و سیما
  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضوکمیته اخلاق زیستی و اخلاق درعلم و فناوری یونسکو
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -

پروفایل

  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضوکمیته اخلاق زیستی و اخلاق درعلم و فناوری یونسکو 1395←…
  • دانشگاه صداوسیما ، عضو هیات امنای دانشگاه صدا و سیما 1394←1398
  • دانشگاه امام صادق علیه السلام ، عضو هیات ممیزه دانشگاه امام صادق علیه السلام 1393←1395
  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی رفاه 1392←1396
  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضوهیات امنای مرکز تحقیقات نیروی انتظامی 1390←1394
  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضوکمیته برنامه ریزی انرژی 1389←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی