مدیر گروه

دانشیار
شماره تماس : 61112541
اتاق: 354
پست الکترونیکی

معرفی گروه

نام گروه : حقوق عمومی

 

اهداف  گروه :

پذیرش و تربیت دانشجویان در مقاطع ارشد و دکتری در رشته های حقوق عمومی، حقوق بین الملل ، حقوق نفت و گاز و حقوق بشر

 

طول دوره :

حداقل 2 سال در کارشناسی ارشد

 حداقل 3.5 سال در مقطع دکتری

 

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان به فارسی :

جذب و استخدام در وزارتخانه های دولتی و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی در زمینه حقوق عمومی و حقوق بین الملل و نفت