اعضای هیات علمی

شیوا علی زاده

شیوا علی زاده،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112396
اتاق : 263
صفحه رخ نما

سوابق تحصیلی:

1385تا 1389: کارشناسی علوم سیاسی ، دانشگاه تهران(معدل 18.95)

1389 تا 1391: کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای(گرایش آسیای مرکزی و قفقاز) ، دانشگاه تهران(معدل 18.97)

1392 تا 1396: دکتری مطالعات منطقه­ ای(گرایش آسیای مرکزی و قفقاز)، دانشگاه تهران(معدل 18.67)

 

Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

پایان نامه ها و رساله ها