اعضای هیات علمی

شیوا علی زاده

شیوا علی زاده،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112396
اتاق : 263
صفحه رخ نما

سوابق تحصیلی:

1385تا 1389: کارشناسی علوم سیاسی ، دانشگاه تهران(معدل 18.95)

1389 تا 1391: کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای(گرایش آسیای مرکزی و قفقاز) ، دانشگاه تهران(معدل 18.97)

1392 تا 1396: دکتری مطالعات منطقه­ ای(گرایش آسیای مرکزی و قفقاز)، دانشگاه تهران(معدل 18.67)

 

Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.