اعضای هیات علمی

شیوا علی زاده

شیوا علی زاده،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112396
اتاق : 263
صفحه رخ نما

سوابق تحصیلی:

1385تا 1389: کارشناسی علوم سیاسی ، دانشگاه تهران(معدل 18.95)

1389 تا 1391: کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای(گرایش آسیای مرکزی و قفقاز) ، دانشگاه تهران(معدل 18.97)

1392 تا 1396: دکتری مطالعات منطقه­ ای(گرایش آسیای مرکزی و قفقاز)، دانشگاه تهران(معدل 18.67)

 

Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان روسی مقدماتی 2106038 2 06 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1400
فرهنگ و جامعه در آسیای مرکزی و قفقاز 2106239 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
تحولات سیاسی جاری در آسیای مرکزی و قفقاز 2106234 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز 2106188 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1400
زبان روسی مقدماتی 2106038 2 06 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/21 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز 2106188 2 06 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زبان روسی پیشرفته 2106047 2 06 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فرهنگ، ملی گرایی و هویت در آسیای مرکزی و قفقاز 2106046 2 06 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحقیق آزاد 2106177 2 07 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زبان روسی مقدماتی 2106038 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آشنایی با زبان های محلی 2106208 2 07 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز 2106188 2 06 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی 2101348 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
فرهنگ ملیت و قومیت در آسیای مرکزی و قفقاز 2106183 2 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
سمینار مسائل روز آسیای مرکزی و قفقاز 2106189 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1