اعضای هیات علمی

ساسان صیرفی

ساسان صیرفی

مرتبه علمی : استادیار
  • عضویت در میز مطالعات حقوق بین الملل دریاها در مرکز مطالعات راهبردی ستاد نیروی دریایی ارتش
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : 352
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 14 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

پروفایل

  • عضویت در میز مطالعات حقوق بین الملل دریاها در مرکز مطالعات راهبردی ستاد نیروی دریایی ارتش 1402←1403
  • عضویت در کمیتۀ علمی همایش بین‌المللی چالش های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه 1397←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، حقوق بین الملل

… ← 1392

کارشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، حقوق

… ← 1384

M.S ، دانشگاه تهران ، حقوق بین الملل

… ← 1387

کلمات کلیدی