اعضای هیات علمی

ساسان صیرفی

ساسان صیرفی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : 352
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • عضویت در کمیتۀ علمی همایش بین‌المللی چالش های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه 1397←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، حقوق بین الملل

… ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، حقوق

… ← 1384

کلمات کلیدی