اعضای هیات علمی

علیرضا صدرا

علیرضا صدرا،

دانشیار
  • عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
  • عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور
  • مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
  • مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
  • عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور
  • معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها
  • عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی
  • عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112388
اتاق : 429
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 253 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.