اعضای هیات علمی

رکسانا نیکنامی

رکسانا نیکنامی،

استادیار
  • دبیر تخصصی فصلنامه سیاست
  • مدیر داخلی دوفصلنامه اوراسیای مرکزی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
اتاق : 263
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

 

مقطع تحصیلی

نام رشته یا گرایش

محل تحصیل

سال اتمام دوره

lمعدل

لیسانس

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۷

۱۸.۳۴

فوق لیسانس

مطالعات منطقه ای (گرایش مطالعات اروپا)

دانشگاه تهران

۱۳۸۹

۱۹.۵۰

دکتری

مطالعات منطقه ای( گرایش مطالعات اروپا)

دانشگاه تهران

۱۳۹۳

۱۹.۶۷
 
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.