اعضای هیات علمی

عباس مصلی نژاد

عباس مصلی نژاد،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112372
اتاق : 419
صفحه رخ نما
Scopus
  • 39 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 80 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.