اعضای هیات علمی

مهرنوش ابوذری

مهرنوش ابوذری،

استادیار
  • همکاری در همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
  • مدیر گروه حقوق سازمان جهاد دانشگاهی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : دفتر جزا وجرم شناسی
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.