اعضای هیات علمی

مهدی پیری دمق

مهدی پیری دمق،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : 352
صفحه رخ نما

 

کارشناسی حقوق قضایی دانشکده حقوق دانشگاه تهران    1386-1382

کارشناسی ارشد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی 1386-1388

دکتری حقوق بین الملل انرژی دانشکده حقوق دانشگاه ماستریخت هلند  1390-1394

اخذ مدرک پژوهشگر حقوق از موسسه اروپایی    2012-2014 Ius Commune research school 

شرکت در دوره اموزشی تحلیل اقتصادی حقوق دانشگاه ماستریخت

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.