اعضای هیات علمی

کامران طارمی

کامران طارمی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112354
اتاق : 368
صفحه رخ نما
Scopus
  • 25 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه ملی استرالیا ، روابط بین الملل

1382 ← 1387

فعالیت های علمی