اعضای هیات علمی

سیدمحمدحسن رضوی

سیدمحمدحسن رضوی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : 352
صفحه رخ نما

 

سابقه تحصیلی:

  1396-تا کنون  هیئت علمی دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- حقوق نفت و گاز

 

1392-1394   فوق دکترا و مدرس (تحریم های اقتصادی)- دانشگاه مک گیل، دانشکده حقوق (کانادا)

1387-1392   دکترای حقوق (حقوق اقتصادی، تجارت بین الملل)- دانشگاه نوشاتل، دانشکده حقوق (سوئیس)

1384-1386  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (حقوق قراردادها)- دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

  1380-1384   کارشناسی حقوق قضائی - دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

زبان:  فارسی،  انگلیسی، فرانسه، عربی

 

 

Google Scholar
  • 7 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی