اعضای هیات علمی

امیر صادقی نشاط

امیر صادقی نشاط،

دانشیار
 • ، مدیر گروه حقوق حصوصی و اسلامی
 • ، کمیته حق اختراع نرم افزارهای رایانه ای
 • ، مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112414
اتاق : 433
صفحه رخ نما

 

سوابق شغلی: قاضی دادگستری، معاون دفتر خدمات حقوقی بین المللی، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه ایران، مدیرکل حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مشاور معاون رئیس جمهور، مشاور پروژه­های بانکداری الکترونیک، وکیل دادگستری و مدیر گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران.

آثار:

الف- کتاب

 1. حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای
 2. حقوق بیمه دریایی
 3. آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 4. حقوق تجارت الکترونیک
 5. حقوق تجارت برای مدیران

ب- مقاله، از جمله:

 1. حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا
 2. ماهیت حقوق
 3. قراردادهای Escrow در نرم­افزار
 4. حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت
 5. اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
 6. بیع کالی بکالی

 

Scopus
 • 1 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.