اعضای هیات علمی

اکبر ولی زاده

اکبر ولی زاده،

استادیار
  • چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده ای
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112690
اتاق : 428
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 17 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.