« بازگشت

کتابخانه

کتابخانه


برگزاری کارگاه های آموزشی معرفی کتابخانه و آشنایی با شیوه های استفاده از پایگاه های اطلاعات علمی

1393/8/11

در ادامه برگزاری کارگاه های آموزشی کتابخانه، به منظور آشنایی دانشجویان جدید الورود و بازآموزی اساتید و سایر دانشجویان دانشکده، کارگاه های آموزشی یکروزه معرفی کتابخانه و آشنایی با شیوه های استفاده از پایگاه های اطلاعات علمی در سه روز مجزا برای اساتید، دانشجویات تحصیلات تکمیلی و دانشجویان کارشناسی در روزهای 26 تا 28 مهر ماه 1393 در محل سایت کارشناسی ارشد کتابخانه توسط یکی از کارشناسان ارشد کتابخانه (خانم نعیمه یگانه) برگزار شد. در این کارگاه ها که با استقبال زیادی روبرو شد تعدادی از اساتید و دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکترای رشته های مختلف دانشکده حضور داشتند. فایل آموزشی این کارگاه در وبسایت کتابخانه قرار داده شده است.

لینک دانلود