« بازگشت

کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی


بازدید از کتابهای خریداری شده توسط کتابخانه دانشکده از بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

1393/2/28

به منظور بازدید و آشنایی اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی با عناوین کتابهای خریداری شده توسط کتابخانه دانشکده از بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، علاقمندان می توانند روز یکشنبه مورخه 4 خرداد 1393 از ساعت 9 صبح الی 12، به نمایشگاهی که به همین منظور در طبقه همکف ساختمان جدید دانشکده (جنب بخش فنی کتابخانه) برگزار خواهد شد، مراجعه نمایند.