انتشار نشریه شماره46 تازه های کتابخانه

انتشار نشریه شماره46 تازه های کتابخانه


 

نشریه تازه‌ها، نشریه کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی است که شماره 46 آن  در بردارنده فهرست آخرین کتاب‌ها، نشریات و پایان نامه‌هایی است که در ماه مهر وارد مخزن کتابخانه شده است. همچنین کتاب‌های دارای بیشترین متقاضی و افرادی که بیشترین کتاب را در این مدت امانت گرفته اند بخش دیگری از مطالب این نشریه را تشکیل می دهد.

»»»»نشریه شماره 46 تازه های کتابخانه