« بازگشت

انتشار نشریه شماره 48 تازه های کتابخانه

انتشار نشریه شماره 48 تازه های کتابخانه


نشریه تازه‌ها، نشریه کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی است که شماره 48 آن  در بردارنده فهرست آخرین کتاب‌ها، نشریات و پایان نامه‌هایی است که در ماه مهر وارد مخزن کتابخانه شده است. همچنین کتاب‌های دارای بیشترین متقاضی و افرادی که بیشترین کتاب را در این مدت امانت گرفته اند بخش دیگری از مطالب این نشریه را تشکیل می دهد.

نشریه شماره 48 تازه ها(آذرماه 1395)