اعضای هیات علمی

نمایش 21 - 40 از 166 نتیجه
از 9
 
change-logo

همایون الهی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامحسین الهام

غلامحسین الهام (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 61112328
اتاق: 362
پست الکترونیکی: 
حمید الهوئی نظری

حمید الهوئی نظری 

استادیار
شماره تماس: 61112416
اتاق: 431
پست الکترونیکی: 
الهام امین زاده

الهام امین زاده 

دانشیار
شماره تماس: 611123344
اتاق: 348
پست الکترونیکی: 
محمدعلی انصاری پور

محمدعلی انصاری پور 

دانشیار
شماره تماس: 61112303
اتاق: 253
پست الکترونیکی: 
حسن بادینی

حسن بادینی 

دانشیار
شماره تماس: 61112377
اتاق: 417
پست الکترونیکی: 
محمود باقری

محمود باقری 

دانشیار
شماره تماس: 61112377
اتاق: 417
پست الکترونیکی: 
محسن برهانی

محسن برهانی 

استادیار
شماره تماس: 61112301
اتاق: 251
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسین بشیریه (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید بهره مند

حمید بهره مند 

استادیار
شماره تماس: 61112321
اتاق: 252
پست الکترونیکی: 
مهدی پیری

مهدی پیری 

استادیار
شماره تماس: 61112330
اتاق: 352
پست الکترونیکی: 
بیژن پیروز

بیژن پیروز 

استادیار
شماره تماس: 61112416
اتاق: 431
پست الکترونیکی: 
خیراله پروین

خیراله پروین 

استاد
شماره تماس: 61112541
اتاق: 354
پست الکترونیکی: 
محمدرضا تخشید

محمدرضا تخشید 

استادیار
شماره تماس: 61112392
اتاق: 420
پست الکترونیکی: 
محمدجواد جاوید

محمدجواد جاوید 

استاد
شماره تماس: 61112356
اتاق: 344
پست الکترونیکی: 
حسن جعفری تبار

حسن جعفری تبار 

دانشیار
شماره تماس: 61112338
اتاق: 363
پست الکترونیکی: 
محمد جمشیدی

محمد جمشیدی 

استادیار
شماره تماس: 61112375
اتاق: 364
پست الکترونیکی: 
لعیا جنیدی

لعیا جنیدی 

دانشیار
شماره تماس: 61112406
اتاق: 408
پست الکترونیکی: 
کیامرث جهانگیر

کیامرث جهانگیر (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 61112328
اتاق: 362
پست الکترونیکی: 
محمدجعفر جوادی ارجمند

محمدجعفر جوادی ارجمند 

دانشیار
شماره تماس: 61112388
اتاق: 429
پست الکترونیکی: 
نمایش 21 - 40 از 166 نتیجه
از 9