اعضای هیات علمی

رکسانا نیکنامی

رکسانا نیکنامی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
اتاق : 263
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

 

مقطع تحصیلی

نام رشته یا گرایش

محل تحصیل

سال اتمام دوره

lمعدل

لیسانس

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۷

۱۸.۳۴

فوق لیسانس

مطالعات منطقه ای (گرایش مطالعات اروپا)

دانشگاه تهران

۱۳۸۹

۱۹.۵۰

دکتری

مطالعات منطقه ای( گرایش مطالعات اروپا)

دانشگاه تهران

۱۳۹۳

۱۹.۶۷
 
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

… ←

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مطالعات منطقه ای( گرایش اروپا)

… ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مطالعات منطقه ای( گرایش اروپا)

… ←

فعالیت های علمی