اعضای هیات علمی

رکسانا نیکنامی

رکسانا نیکنامی،

استادیار
  • دبیر تخصصی فصلنامه سیاست
  • مدیر داخلی دوفصلنامه اوراسیای مرکزی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
اتاق : 263
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

 

مقطع تحصیلی

نام رشته یا گرایش

محل تحصیل

سال اتمام دوره

lمعدل

لیسانس

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۷

۱۸.۳۴

فوق لیسانس

مطالعات منطقه ای (گرایش مطالعات اروپا)

دانشگاه تهران

۱۳۸۹

۱۹.۵۰

دکتری

مطالعات منطقه ای( گرایش مطالعات اروپا)

دانشگاه تهران

۱۳۹۳

۱۹.۶۷
 
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

پروفایل

  • مدیر داخلی دوفصلنامه اوراسیای مرکزی 1399←…
  • دبیر تخصصی فصلنامه سیاست 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مطالعات منطقه ای( گرایش اروپا)

… ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مطالعات منطقه ای( گرایش اروپا)

… ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

… ←

فعالیت های علمی