اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

گزارش دیدار تحلیلگران گروه بین المللی بحران از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گزارش دیدار تحلیلگران گروه بین المللی بحران از دانشکده حقوق و علوم سیاسی


 

دیدار تحلیلگران گروه بین ­المللی بحران از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

گروهی از تحلیلگران سازمان غیردولتی فراملی با عنوان گروه بین­ المللی بحران (ICG) که به دعوت مرکز مطالعات سیاسی و بین­ المللی وزات امور خارجه به ایران سفر کرده ­بودند، روز دوشنبه ۲۴ دی سال جاری از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دیدار و با رییس دانشکده، دکتر محمدرضا تخشید، معاون اداری و مالی، دکتر نسرین مصفا، مشاور روابط بین الملل، دکتر حمیرا مشیرزاده و گروهی از اساتید این دانشکده گفتگو کردند. در این دیدار، اساتید دانشکده انتظارات ایران از اتحادیه اروپا در مورد استلزامات پایبندی آن اتحادیه به برجام را بیان کردند. این تحلیگران ضمن تأیید ملاحظات ایران، اقدامات اتحادیه اروپایی و محدودیت­های پیش روی آن را مطرح کرده و مورد بحث و بررسی قرار دادند.