اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از دیدار صمیمانه اعضای هیات علمی پیشکسوت و هیات علمی جوان دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پاییز 1398

گزارش تصویری از دیدار صمیمانه اعضای هیات علمی پیشکسوت و هیات علمی جوان دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پاییز 1398