اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

گزارشی از نشست مشترک هیات تونسی با اساتید و دانشجویان دانشکده

گزارشی از نشست مشترک هیات تونسی با اساتید و دانشجویان دانشکده


 

نشست مشترک هیات تونسی با اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

هیاتی دونفره، متشکل از دکتر خالد الطرودی، رییس مرکز پژوهشی قیروان دانشگاه الزیتونه تونس و دکتر فوزی العلوی، رییس موسسه پژوهشی مسارات تونس که میهمان بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن بودند، روز سه شنبه 24 اردیبهشت 98 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دیدار کردند. در همین ارتباط، جلسه  سخنرانی و پرسش و پاسخی تحت عنوان « بررسی و تحلیل جریان های سیاسی، اجتماعی و مذهبی فعال در تونس » با حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد. این برنامه با دعوت مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه و میزبانی مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در سالن کنفرانس مرکز،به اجرا درآمد. در این نشست، دکتر الطرودی سخنان خودرا در سه قالب ارائه داد: 1- مبحث تاریخی که به دوره­ ی به روی کارآمدن زین العابدین بن علی و فرار وی از کشور مربوط می شد. 2- مبحث تحرکات، اقدامات و فعالیت هایی که به منظور تغییر شرایط استبدادی دوره بن علی شکل گرفت. 3- مبحث بهار و یا جنبش بیداری عر بی. سخنران در خصوص زمامداری بن علی گفت: در سال ۱۹۸۷ حکومت بورقیبه، به دست زین‌العابدین بن علی، سرنگون شد. او نیز پس از ۲۳ سال دیکتاتوری، خودکامگی، اختناق و سرکوب احزاب در نیمه ژانویه ۲۰۱۱ سرنگون شد. سرنگونی او حاصل سلسله‌ای از تظاهرات‌ خیابانی و قیام های مردمی  بود که  از دسامبر ۲۰۱۰ آغاز شد. موج اعتراضات مردمی که ازحکومت یک خانواده برکشور ناراضی و به ستوه آمده بودند. پس از فرار بن علی، محمد الغنوشی، یکی از مخالفان در تبعید موقتا نخست‌وزیرشد. او اسلامی را که چیز زیادی از آن نمانده بود را دوباره احیاء کرد.

در ادامه نشست دکتر العلوی، در خصوص تبارشناسی تجربه فکری و سیاسی جریان های مختلف در تونس صحبت کرد و از تشکیل نخستین حکومت بعد از استقلال تونس از فرانسه در ۱۹۵۶ و  تاسیس دولت ملی حبیب بورقیبه، نخستین رئیس‌جمهور این کشور مطالبی را بیان داشت. وی در این خصوص گفت استقلال و تشکیل یک حکومت وطنی و ملی که بورقیبه پایه ریزی کرد به جامعه تونسی تشخص داد؛  شخصیتی که تا حال حاضر نیز در فرد فرد مردم تاثیرگزار بوده است. دکتر العلوی در ادامه ضمن برشمردن پروتکل های همکاری بین دانشگاهی بین دو کشور ایران و تونس، با توجه به شرایط بین المللی خواهان گسترش ارتباطات و همکاری های میان دو دانشگاه شد.

 

در پایان به پرسشهای حضار پاسخ داده شد.