اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتی


 

با سلام و احترام؛

ضمن ارسال آئین نامه فرصت مطالعاتی نوع دوم (مأموریت پژوهشی) در پیوست، به استحضار می‌رساند با توجه به اهمیت و لزوم مطلع نمودن این معاونت از صدور احکام کوتاه مدت مأموریت پژوهشی و همچنین اعزام به همایش‌ها و کنفرانس‌های بین المللی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه، که توسط واحدهای دانشگاه انجام می‌شود، خواهشمند است ضمن رعایت ماده ۴ تبصره ۵ آئین نامه سال ۱۳۹۹ دستور فرمایند در مکاتبات مربوط به صدور این احکام نسبت به ارسال رونوشت به معاونت بین الملل دانشگاه اقدام لازم مبذول فرمایند.

شایان ذکر است طبق ماده ۴ تبصره ۶ آئین نامه فوق کلیه احکام مأموریت‌های پژوهشی اعم از کوتاه مدت و یا بلندمدت، باید براساس مصوبات کمیته نظارت بر سفرهای خارجی دانشگاه صادر شود. با تشکر

آئین نامه مأموریت پژوهشی

‌‌‌‌آئین نامه کنفرانس‌ها و همایش‌های بین المللی