اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

شیوه نامه تدوین و تحویل پایان نامه / رساله به دانشگاه تهران

شیوه نامه تدوین و تحویل پایان نامه / رساله به دانشگاه تهران


 

شیوه نامه تدوین و تحویل پایان نامه / رساله به دانشگاه تهران

با توجه به دستور­­العمل کتابخانه مرکزی کلیه پایان نامه ها و رساله های تحویلی به کتابخانه باید حاوی این بخش­ها و به ترتیب زیر باشند. در غیر این صورت مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

 • صفحه عنوان
 • صفحه تایید پایان نامه توسط هیئت داوران
 • تعهدنامه اصالت اثر
 • چکیده فارسی
 • فهرست مطالب(شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها،عنوان کتابنامه و عناوین پیوست ها)
 • فهرست اشکال و نمودارها(در صورت وجود)
 • فهرست جداول(در صورت وجود)
 • فهرست علائم و اختصارات(در صورت وجود)
 • بدنه اصلی پایان نامه
 • فهرست منابع و مآخذ
 • پیوست ها(در صورت وجود)
 • چکیده انگلیسی(حداکثر300 واژه)
 • صفحه عنوان انگلیسی
 • این مجموعه باید در قالب یک فایل کامل word، یک فایل کاملpdf ،15 صفحه اولpdf و فایل زیپ شده word از 15 صفحه اول و فایل کاملword به صورت زیپ شده بر روی لوح فشرده رایت شده در هنگام تسویه نهایی تحویل گردد.
 • رنگ جلد پایان نامه­های کارشناسی­ارشد زرشکی و رساله­های دکتری سرمه­ای باید باشد.
 • محتوی پایان نامه­ها و رساله­ها به صورت پشت و رو چاپ شود.
 • یک جلد پایان نامه یا رساله چاپ شده و یک عدد لوح فشرده آن برای تحویل به کتابخانه دانشکده کافی است.
 • دانشجویان محترم پس از انجام تسویه حساب با بخش پایان نامه دانشکده، دو فایل متن کامل پایان نامه با فرمت word (یا فرمت های استاندارد دیگر همچون latex ) و pdf که مطابق با شیوه نامه فوق تنظیم شده است را به همراه شماره رکوردی که از بخش پایان نامه دانشکده گرفته اند را باید به آدرس ایمیل cthesis.lib@ut.ac.ir  ارسال نمایند تا در صورت دارا بودن شرایط، تسویه نهایی انجام پذیرد.

 

                      کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 فایل pdf شیوه نامه تدوین و تحویل پایان نامه / رساله به دانشگاه تهران