اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

برگزیدگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی در جشنواره بین الملل دانشگاه تهران

برگزیدگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی در جشنواره بین الملل دانشگاه تهران


 

اولین جشنواره مشترک بین‌الملل دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ با  حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و با معرفی برترین‌های عرصه بین‌الملل به کار خود پایان داد.
در این مراسم دکتر حمیرا مشیرزاده، مشاور بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی بعنوان فعال ترین مشاور بین المل دانشگاه تهران و دکتر مجید وحید عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بعنوان هیات علمی فعال بین المللی در هدایت (راهنمایی و مشاوره )پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مشترک، انعقاد و انجام طرح های پژوهشی مشترک موفق، عقد تفاهم نامه و جذب دانشجوی غیرایرانی برگزیده شدند و از آنان تقدیر و تشکر بعمل آمد.