اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست تخصصی " سیاست روسیه در خاورمیانه: ظرفیت ها و همکاری ها با ایران "

برگزاری نشست تخصصی " سیاست روسیه در خاورمیانه: ظرفیت ها و همکاری ها با ایران "