اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

انتشار نشریه شماره 49 تازه ها (دیماه 95)

انتشار نشریه شماره 49 تازه ها (دیماه 95)


 

نشریه تازه‌ها، نشریه کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی است که شماره 49 آن  در بردارنده فهرست آخرین کتاب‌ها، نشریات و پایان نامه‌هایی است که در ماه مهر وارد مخزن کتابخانه شده است. همچنین کتاب‌های دارای بیشترین متقاضی و افرادی که بیشترین کتاب را در این مدت امانت گرفته اند بخش دیگری از مطالب این نشریه را تشکیل می دهد.

»»»نشریه شماره 49 تازه ها(دیماه 1395)