مدیر گروه

دانشیار
شماره تماس : 61112302
اتاق: 254
پست الکترونیکی

معرفی گروه

نام گروه  : روابط بین الملل

 

اهداف  گروه  :

1- نیل به شناخت علمی و مفید از نظام بین الملل و تحولات آن

2- تربیت پژوهشگران و محققان ارشد حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل

 

طول دوره :    

ارشد 2 سال ( 4 نیمسال)

دکتری 3.5 سال ( 7 نیمسال)

 

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان  :

1- توان پژوهش در حوزه مسایل بین الملل

2- قدرت نقد و تحلیل موضوعات بین المللی و مباحث مفهومی و نظری این حوزه

 

گروه روابط بین الملل :

گروه روابط بین الملل یکی از گروه های آموزشی مستقر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه است که در آموزش دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته روابط بین الملل فعال است. دوره کارشناسی ارشد شامل چهار نیمسال است. سه نیمسال نخست بیشتر جنبه آموزشی دارد و نیمسال چهارم به طور خاص پژوهشی و معطوف به نگارش پایان نامه است. دوره دکتری هم به صورت ترمی- واحدی است. سه نیمسال نخست متمرکز بر جنبه آموزشی است که دانشجویان پس از گذراندن درس ها و موفقیت در امتحان جامع وارد دوره پژوهشی و تهیه رساله  خود می شوند. با دفاع از رساله این دوره خاتمه می‌یابد.
رشته روابط بین‌الملل در دو مقطع یادشده دارای سه گرایش است: سیاست و امنیت بین‌الملل؛ حقوق و سازمانهای بین‌المللی؛ و اقتصادسیاسی بین‌الملل.

 

گرایش ها در مقطع کارشناسی ارشد :

  • گرایش سیاست بین الملل
  • گرایش اقتصاد بین الملل
  • گرایش سازمانهای بین المللی
  • گرایش حقوق و سازمانهای بین  المللی
  • گرایش روابط فرهنگی و اقتصادی  بین المللی


گرایش ها در مقطع دکتری : 

  • گرایش مطالعات منطقه ای
  • گرایش سیاست و امنیت بین الملل

 

استادان مدعو
ردیف نام خانوادگی و نام رتبه علمی گرایش
1 افتخاری، قاسم استاد روش و پژوهش در روابط بین­ الملل
2 مجتهدزاده، پیروز استاد مسائل جهانی ژئو پلیتیک