نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

web-contact-azad1

web-contact-azad1


 

برای مشاوره هر دوره با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

 

نام دوره

تلفن

مکاسب شیخ انصاری دوره اول

09121023185

هوش کاربردی برای وکالت

 61112345

حقوق و دعاوی کیفری بورس

61112318

 

نشانی : دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- مرکز آموزشهای آزاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی- طبقه همکف- اتاق 116