نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

introduction

introduction


ریاست موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی::آقای دکتر محمود مهدوی

ایمیل:criminst@ut.ac.ir

تلفن:66498955-61112318

موسسه تحقیقاتی علوم جزایی و جرم شناسی یک موسسه آموزشی – تحقیقاتی وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. این موسسه که از امکانات کتابخه ای ( کتب نشریات و پایان نامه های تخصصی حقوقی و جرم شناسی) برخوردار است طبق اساسنامه خود که در ششصد و هفتادمین جلسه شورای دانشگاه تهران مورخ 13/7/1345 به تصویب رسیده و در یکصد و بیست و سومین جلسه شورای مرکزی دانشگاه مورخ 16/8/1345 مورد تائید قرار گرفته وابسته به گروه علوم جزایی و جرم شناسی دانشکده است. موسسه جرم شناسی از دهه 1340 به ویژه به فعالیت های آموزشی اشتغال داشته و به علاقمندان شرکت کننده در دوره های خاص دیپلم داخلی جرم شناسی اعطاء می گردیده است. به موجب اساسنامه موسسه جرم شناسی که در مرحله بازنگری و تجدید ساختار قراردارد موسسه جرم شناسی می تواند راسا" مبادرت به پذیرش دانشجو در زمینه های تخصصی جرم شناسی بنماید. علاوه بر این انجام پژوهش در زمینه شناسایی عوامل جرم زا ، بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم، تحقیق پیرامون علل بزهکاری اطفال کودکان ، شیوه های موثر اصلاح مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم، نقد و بررسی قوانین و نهادهای کیفری، انتشار کتاب و مجله تخصصی جرم شناسی و نیز برگزاری سخنرانی و همایش و کارگاههای علمی – آموزشی از دیگر اهداف موسسه جرم شناسی می باشد.