اخبار و رویدادها

HistoryLib

HistoryLib


کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1318 شمسی تاسیس شد و در سال 1384 با ساخته شدن ساختمان جدید دانشکده، گسترش پیداکرد. این کتابخانه، اولین کتابخانه تخصصی حقوقی - سیاسی ایران محسوب می شود و دارای بهترین و جامعترین منابع چاپی و الکترونیکی در رشته های حقوق، علوم سیاسی، حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، سیاستگذاری عمومی ومطالعات ایران  و سایر گرایشهای مرتبط می باشد.