اخبار و رویدادها

گزارش همایش بین المللی فرصت های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه

گزارش همایش بین المللی فرصت های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه


 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار کرد

همایش بین المللی فرصت های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه

 

همایش بین المللی " فرصت های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه " توسط  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با مشارکت ستاد احیای دریاچه ارومیه و همکاری دانشگاه تیلبرگ هلند در تاریخ 25 فروردین 1398 با محورهای زیر برگزار شد:

  1. نقد و ارزیابی قوانین و مقررات آب و آثار آن بر حفاظت و احیای دریاچه ارومیه؛
  2. مشارکت ذی‌‌‌‌نفعان در پایداری و احیای دریاچه ارومیه؛
  3. ارزیابی عملکرد عوامل موثر در بروز وضع موجود دریاچه ارومیه از گذشته تا حال؛
  4. بهره گیری از تجارب بین المللی در راستای حفاظت و احیای دریاچه ارومیه؛
  5. الزامات زیست محیطی پایداری حفاظت و احیای دریاچه ارومیه.

جلسه با تلاوت قرآن و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. در ابتدای جلسه، دکتر محمدرضا تخشید، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به بیان اهداف و اهمیت برگزاری همایش پرداخته و مطالبی را بیان داشت. سپس دکتر سعید حبیبا، معاون پژوهشی دانشکده و رییس همایش نیز سخنانی ایراد کرد. در ادامه دکتر مسعود تجریشی، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در خصوص دریاچه ارومیه گزارشی ارایه کرد.  پروفسور جاناتان ورشورن، عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه تیلبرگ هلند به موضوع: چه معیارهای حقوقی برای کمک به سازگاری تنوع زیستی لازم است(What legal measures are needed to help biodiversity adapt?)  پرداخته و راهکارهای لازم را ارائه داد.

در پنل اول همایش که با عنوان " بیان چالش­های موجود " با مدیریت دکتر فضل الله موسوی، استاد دانشکده برگزار شد،  ابتدا دکتر قاسمی، مدیرکل فرهنگی – اجتماعی منابع طبیعی دادستانی کل کشور – مبانی و نحوه ورود دادستانی به موضوع احیای دریاچه ارومیه با رویکرد احقاق حقوق عامه را تشریح کرد.

همچنین دکتر سبحان طیبی، مدرس گروه حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، خانم مهدیه نعمتی و آقای صالح انیسی به تبیین ابعاد حقوقی – محیط زیستی احیاء دریاچه ارومیه با تاکید بر اصل منفعت عمومی و حقوق نسل های آینده پرداختند.

در ادامه، دکتر سمانه عابدی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تحلیلی بر ابزارهای سیاستی، چالش های قانونی و مقررات بازدارنده حفاظتی تالاب ها و دریاچه ها در ایران ارائه کرد و پس از‌ آن سخنرانی پروفسور بنجامین ریچاردسون، استاد دانشگاه تاسمانیا استرالیا با محور "نقش زمان و فضا به مثابه ابعاد حیاتی رویه موفق" (The Roll of Time and Space as Critical Dimensions of Successful Practice) ارائه شد.

در پایان پنل اول، آقای میرمسعود فرزانه، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده به موضوع امکان سنجی کاربست فرآیندهای عدالت ترمیمی نسبت به جرایم زیست محیطی در پرتو توزیع عادلانه آب پرداخت و خانم دکتر ترابی، مدیرکل برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، طرح موضوع تناقض بین تامین حقابه داران و تامین نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه از دیدگاه حقوقی را بررسی کرد. در پایان دکتر موسوی، اقدام به جمع بندی پنل صبح کرد و حاضرین، سوالات خود از ارائه کنندگان همایش پرسیدند.

پنل دوم همایش با عنوان " ارائه راهکارها " با مدیریت دکتر امیرحسین رنجبریان، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شروع شد. ابتدا دکتر تهامی‌پور، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی به مشارکت ذی‌نفعان حکمرانی خوب و احیای دریاچه ارومیه و همچنین معرفی ابزار پرداخت برای خدمات اکوسیستم را تشریح کرد.

پس از آن، دکتر مسعود فریادی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، مسئولیت دولت در حفاظت از محیط زیست انسانی و طبیعی پس از خشک شدن دریاچه ارومیه را توضیح داد. سپس دکتر ملیسا لوییس، عضو هیات علمی دانشگاه تیلبرگ هلند  با موضوع : نگاهی از بالا: دریاچه ارومیه در چارچوب حقوق بین المللی حفظ پرندگان مهاجر(A View from above: Urmia lake in the Context of International law for the         Conservation of Migratory Birds )  ارائه شد.

در ادامه آقای کریمی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده، به موضوع ارزیابی حقوقی اعمال محدودیت در تغییر الگوی کشت دیم به آبی در نظام حقوقی ایران پرداخت و سپس خانم رومینا افشار، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده، درخصوص الزامات و تکالیف حاکم بر مشارکت عمومی در تصمیم گیری های محیط زیستی در پرتو کنوانسیون آرهوس و قابلیت اعمال آن در خصوص دریاچه ارومیه، تحلیل خود را ارائه کرد. سپس دکتر امیرساعد وکیل، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به سیاست تقنینی ایران و آمریکا در مدیریت آب‌های سطحی و زیرزمینی، آموزه هایی برای حفاظت از دریاچه ارومیه را بیان کرد.

در پنل اختتامیه، ابتدا دکتر کلانتری، دبیر ستاد احیاء دریاچه ارومیه و ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست به ایراد سخنرانی پرداخت و سپس دکتر پیری، دبیر علمی همایش به جمع بندی مطالب همایش پرداخت. همایش با اعطای گواهی به سخنرانان و تیم اجرایی به اتمام رسید.