اخبار و رویدادها

گزارش همایش آنلاین " مجمع بین المللی گفت و گوی ولگوگراد "

گزارش همایش آنلاین " مجمع بین المللی گفت و گوی ولگوگراد "


 

الهه کولایی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به دعوت دانشگاه ولگوگراد در فدراسیون روسیه، د ر 9 آبان 1399/ 30 اکتبر 2020 در همایش آنلاین این دانشگاه با عنوان " مجمع بین المللی گفت و گوی ولگوگراد " شرکت کرد. وی در میزگردی با عنوان فرصت ها و امکانات جدید در محور شرق،" در مورد سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی صحبت کرد. او با اشاره به تغییر در سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی، تحولات و اولویت های سیاست خارجی ایران در این منطقه، پس از فروپاشی اتحاد شوروی را مطرح کرد و گفت توسعه همکاری های منطقه ای و ارتقا روابط دوجانبه با کشورهای آسیای مرکزی در دوره های مختلف ادامه پیداکرده است. ایران همواره آمادگی خود را برای گسترش روابط با کشورهای این منطقه، به ویژه برای دسترسی دادن آنها به آبهای آزاد جهان مطرح و پیگیری کرده است. با این حال امریکا از همه ابزارهای خود برای بازداشتن ایران از دستیابی به منافع طبیعی اش، بهره گرفته است.

Professor Elaheh Koulaee from the Faculty of Law and Political Science participated in an online Conference on "Volgograd Dialogue International Forum", Volgograd State University, Russia, on October 30, 2020. As a member of a roundtable on "Eastern Vector: Issues and new opportunities", she talked about Iran's foreign policy in Central Asia. Following a discussion on the changes in Iran's foreign policy after the Islamic Revolution and its new priorities in the region in the post-Cold War era, she underlined that promoting regional cooperation as well as bilateral relations have both been important components of Iran's policy. Yet, unfortunately, the United States has continuously used all available means to prevent Iran from achieving its natural interest