اخبار و رویدادها

گزارش نشست "خوی انسانی و خشونت"

گزارش نشست "خوی انسانی و خشونت"


مرکز مطالعات عالی­ بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با همکاری مرکز مطالعات و همکاری­های علمی و بین­المللی وزارت علوم، تحقیقات  و فناوری نشستی علمی تحت عنوان " خوی انسانی و خشونت " در تاریخ شنبه 23 بهمن 1395 در سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین­المللی برگزار کرد. سخنران این نشست پرفسور جی. مارتین رامیرز بودند. ایشان دارای مدرک دکتری پزشکی و همچنین دکتری در رشته روانشناسی  علوم اعصاب هستند و در حال حاضر ریاست کرسی تجزیه و تحلیل و حل و فصل اختلافات در دانشگاه نبریجا - سانتندر اسپانیا  را بر عهده دارند. ایشان همچنین عضو هیأت علمی آن دانشگاه نیز می­باشند. ایشان سخنرانی خودرا با این پرسش آغاز کردند که " آیا می­توان مانع بروز خشونت شد؟". در پاسخ به این پرسش وی با طرح سؤال دیگری ذهن مخاطبان را متوجه رابطه خشونت و ژنتیک نمود: ژن­ها و محیط چگونه بر رفتار انسان­ها اثر می­گذارند؟ و اینکه چه چیزی رفتار ما را شکل می­دهد: ژن­ها و یا محیط؟ ایشان با اشاره به تاریخچه تحقیق در این رابطه بیان داشتند که در سال 1982م. کارگروهی متشکل از  دانشمندان در سویل اسپانیا به عوامل بروز خشونت در رفتار انسان پرداختند. در بیانیه پایانی آنها، به تصورات اشتباهی که از رابطه جنگ و انسان در اذهان عمومی وجود دارد اشاره شد که عبارت بودند از: ما به طور وراثتی تمایل به ایجاد جنگ داریم؛ جنگ به طور ژنتیک در ماهیت انسان­ها قرار داده شده است؛ انسانها از یک مغز خشونت طلب برخوردار هستند؛ جنگ توسط غریزه انسان­ها به وجود می­آید.

در ادامه پرفسور رامیرز با توضیحاتی پیرامون خوی انسانی، ژنتیک و رفتارهای خشونت­آمیز نکاتی را مورد تأکید قرار داند:

  • خشونت در ژن­های ما وجود ندارد؛
  • ژن­ها به خودی خود بروندادها را تعیین نمی­کنند، اما در شکل­دهی به ظرفیت­ها و توانمندی­ها دخیل هستند؛
  •       خشونت میراث تکامل یافته انسان­ها نیست؛
  •      انسان­ها دارای ذهن خشونت طلب نیستند.

ایشان همچنین درباره سطوح مختلف خشونت، بیان داشتند که نگاهی به طبیعت و مطالعه رفتار حیوانات به ما نشان می­دهد که جنگ در حیوانات اتفاق نمی­افتد (حیوانات از سلاح استفاده نمی­کنند، نزاع میان آنها به ندرت ویرانگر است و جنگ ویژگی خاص و مختص انسان­هاست)؛راه­های بهتری برای حل و فصل اختلاف­ها میان انسان­هاوجود دارد: از جمله سازوکارهای چندجانبه و سازمان­های بین­المللی. بررسی رفتارهای انسان در موقعیت­های مختلف و رویدادی به اسم جنگ، نشانگر آن­ است که جنگ امری غریزی نیست، بلکه محصول چند مؤلفه است:جنگ تشکیل شده از چند بخش و عنصر مختلف. این عناصر راسیاستمداران، فرماندهان، سربازان، کارگران ساخت تسلیحات و ... تشکیل می­دهند.

درپایان بیانات ایشان حضار پرسش های خودرا مطرح و پرفسور رامیرز نیز پاسخ دادند.

»»»»»» برگزاری نشست "خوی انسانی و خشونت"