اخبار و رویدادها

گزارش نشست تخصصی " سازگاری و جبران خسارت در رژیم حقوق بین الملل تغییرات اقلیمی با تاکید بر توافقنامه پاریس

گزارش نشست تخصصی " سازگاری و جبران خسارت در رژیم حقوق بین الملل تغییرات اقلیمی با تاکید بر توافقنامه پاریس


 

 

 

 سازگاری و جبران خسارت در رژیم حقوق بین الملل تغییرات اقلیمی

 با تاکید بر توافقنامه پاریس

 

مرکز مطالعات عالی بین­المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در تاریخ 27 فروردین 1398  نشستی تخصصی با سخنرانی پروفسور جاناتن ورشورن، استاد حقوق بین­الملل محیط زیست دانشگاه تیلبرگ هلند برگزار کرد. در این نشست دکتر سیدعلی سادات اخوی رییس مرکز مطالعات عالی بین المللی، دکتر مهدی پیری و دکتر ساعد وکیل از اعضای هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حضور داشتند. پروفسور ورشورن سخنرانی خود را تحت عنوان " سازگاری و جبران خسارت در رژیم حقوق بین الملل تغییر اقلیم با تاکید بر توافق نامه پاریس "  در محورهای زیر ارائه کردند:

  1. سازگاری با آثار تغییر اقلیم درمعاهدات بین المللی؛
  2. رژیم جبران خسارات وارده ناشی از تغییر اقلیم در معاهدات بین المللی؛
  3. مروری بر دعاوی مطروحه در سطوح داخلی و بین المللی در ارتباط با جبران خسارت تغییر اقلیم.

این سخنرانی به زبان انگلیسی و با مدیریت دکتر پیری برگزار شد. سپس دانشجویان پرسش های خود را مطرح کردند. درپایان، جلسه با جمع بندی مباحث مطرح شده، خاتمه یافت.