اخبار و رویدادها

گزارش نشست آموزشی مفاهیم حقوقی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گزارش نشست آموزشی مفاهیم حقوقی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی


 

با عنایت به اهمیت آموزش مسایل حقوقی برای تمامی افراد جامعه و لزوم بهره مندی از دانش اساتید ارجمند دانشکده، هیئت رئیسه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، برای همکاران اداری این دانشکده سلسله نشستهای حقوقی را در برنامه کاری خود لحاظ کرده اند. جلسه‌ی دوم با حضور استاد برجسته جناب آقای دکتر محسن ایزانلو در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۲-۱۰ در محل سالن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی برگزار شد. دراین جلسه دکتر ایزانلو مسائل حقوقی ازجمله مسائل مربوط به خرید و فروش و اعطاء وکالت به دیگران و تبعات این انتقال راتشریح کردند. درپایان نیز همکاران سئوالات خودرا مطرح وایشان پاسخ دادند.