نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش میزگرد مرکز مطالعات عالی بین المللی "چشم انداز سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ "

گزارش میزگرد مرکز مطالعات عالی بین المللی "چشم انداز سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ "


گزارش میزگرد مرکز مطالعات عالی بین المللی "چشم انداز سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ "

95/10/6

میزگرد " چشم انداز سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ" در تاریخ 95/10/6 با حضور  آقایان: دکتر محمدرضا تخشید، عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دکتر ناصر هادیان، عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌المللدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دکتر محمد جمشیدی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانو جمع کثیری از علاقمندان، پژوهشگران و دانشجویان در مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این میزگرد، زمینه های انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری، جهت گیری سیاستهای اقتصادی آمریکا، روابط این کشور با چین و روسیه، موضع آمریکا در قبال تحولات سوریه و نهایتأ رویکرد دولت جدید آمریکا نسبت به برجام، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اساتید حاضر در میزگزد قرار گرفت. در انتهای نشست، به سؤالات حضار پاسخ داده شد.