اخبار و رویدادها

گزارش قدردانی از خدمات دکتر احمد دوست محمدی در گروه مطالعات منطقه ای

گزارش قدردانی از خدمات دکتر احمد دوست محمدی در گروه مطالعات منطقه ای


 

قدردانی از خدمات دکتر احمد دوست محمدی در گروه مطالعات منطقه ای در آخرین جلسه گروه در ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ به مناسبت بازنشستگی ایشان، با اهداء لوح تقدیر از سوی ریاست محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 
 
Sent from my iPhone