اخبار و رویدادها

گزارش عقد قرارداد دانشکده حقوق و علوم سیاسی با دانشگاه فودان چین

گزارش عقد قرارداد دانشکده حقوق و علوم سیاسی با دانشگاه فودان چین


 

بسمه تعالی

 

روز شنبه 2 آذر 1398 (23 نوامبر 2019) هیاتی سه نفره شامل دکتر گوئو، دکتر دنگ، و دکتر لیائو از دانشکده روابط بین­الملل و امور عمومی دانشگاه فودان کشور چین از دانشکده حقوق و علوم سیاسی بازدید کردند. در ملاقات اعضای این هیأت با ریاست محترم دانشکده آقای دکتر تخشید، سند همکاری میان دو دانشکده به امضا رسید. در جلسه­ای با شرکت جمعی از اساتید و دانشجویان دانشکده دکتر دنگ و دکتر لیائو در مورد جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی چین سخنرانی کردند و سپس سه استاد به سئوالات اساتید و دانشجویان دانشکده پاسخ دادند.

شایان ذکر است که دانشگاه فودان در شانگهای چین یکی از معرو­فترین و بهترین دانشگاههای کشور چین محسوب می­شود که رتبه دانشکده مطالعات بین­المللی آن در سطح جهانی 40 است. رییس این دانشکده در سال 2018 از رییس محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی برای شرکت در همایش روسای دانشکده­های روابط بین­الملل جاده جدید ابریشم دعوت به عمل آوردند و متعاقباً درخواست کردند از هیاتی از آن دانشکده برای بازدید از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دعوت به عمل آید. این هیأت 22 و 23 نوامبر در تهران حضور داشتند. همچنین آقای دکتر تخشید در دومین همایش دانشکده­های روابط بین­الملل در سال 2019 هم شرکت کردند.