اخبار و رویدادها

گزارش "سمینار تخصصی نگاهی به نظام حقوقی فرانسه - ایران: در صلاحیت قضائی و داوری "

گزارش "سمینار تخصصی نگاهی به نظام حقوقی فرانسه - ایران: در صلاحیت قضائی و داوری "


 

استادان، وکلا و فعالان جامعه حقوقی ایران در نشستی علمی تحت عنوان «سمینار تخصصی نگاهی به نظام حقوقی فرانسه - ایران: در صلاحیت قضائی و داوری»، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

این سمینار توسط معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و با همکاری بخش ایران انجمن حقوق تطبیقی فرانسه، در تاریخ 18 اردیبهشت 96 در تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد. در این نشست استادان و قضات عالی رتبه‌ای از کشور فرانسه و اعضای هیأت علمی گروه حقوق خصوصی و گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی حضور داشتند و در پنل‌های جداگانه به تبادل نظر و ارائه مطالب  پرداختند.

این سمینار تخصصی که از ساعت ۹ تا ۱۸:۳۰ به طول انجامید، در قالب دو پنل تخصصی، پنل داوری و پنل صلاحیت قضائی، برگزار شد. درابتدا دکتر محمدرضا تخشید رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی ضمن خوشامدگویی به میهمانان، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تشکر از برگزارکنندگان مراسم و از میهمانان بابت حضورشان، باب مباحث پیرامون نظام حقوقی فرانسه – ایران را گشود. وی به تشریح سیاست‌های کلان دانشگاه در مسئله تبادلات آکادمیک به جهات مشابهت نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمایل جامعه آکادمیک ایران به مراوده علمی بیشتر با این کشور و علاقمندی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به این تعامل پرداخت.  سپس آقای کوروش شاملو وکیل کانون وکلای دادگستری پاریس و رئیس بخش ایران و دنیای مسلمان آسیا در انجمن حقوق تطبیقی فرانسه با عنوان ساختار کانون وکلا در پاریس مطالب مبسوطی را ارائه کرد. سایر شخصیت های علمی و حقوقی ای که به ارائه دانسته های خود درخصوص نظام حقوقی دوکشور ایران و فرانسه پرداختند بدین ترتیب بود:

 آقایGuy Canivet، رئیس سابق دیوان عالی کشور فرانسه، عضو سابق شورای قانون اساسی فرانسه و رئیس سابق انجمن حقوق تطبیقی فرانسه،  با سخنرانی درخصوص کارکرد شورای قانون اساسی فرانسه؛ جایگاه حقوق بین الملل و نقش پاریس در داوری های بین المللی.

 آقای Dominique Hascher، قاضی دیوان عالی کشور و رئیس انجمن حقوق تطبیقی فرانسه، سخنرانی با موضوع کارکرد دیوان عالی کشور فرانسه؛ استقلال داور؟ با تأکید بر داوری های بین المللی.

 آقای Timothée Paris ، بازرس شورای دولتی فرانسه و استاد دانشگاه علوم سیاسی، مدیر انجمن حقوق تطبیقی فرانسه، سخنرانی با موضوع کارکرد شورای دولتی فرانسه، دیدگاه حقوق فرانسه در داوری های مربوط به اموال عمومی.

همچنین از اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیزخانم  دکتر لعیا جنیدی، استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، با موضوع حقوق داوری تجاری بین المللی در ایران، با تأکید بر نقش منطقه ای ایران؛

 دکتر بیژن عباسی، استاد گروه حقوق عمومی؛ با موضوع مروری تحلیلی بر نوآوری های قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران؛ دکتر امیر صادقی نشاط،  استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی؛ با موضوع حاکمان و مقررات حاکم بر فضای اینترنت؛

 دکتر حسن محسنی، استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، با موضوع تاریخ آیین دادرسی مدنی ایران؛ فرازها و فرودها؛ در این سمینار سخنرانی کردند.

گفتگو و پرسش و پاسخ میهمانان با سخنرانان بخش پایانی این سمینار بود.