اخبار و رویدادها

گزارش دیدار وابسته فرهنگی سفارت اندونزی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گزارش دیدار وابسته فرهنگی سفارت اندونزی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی


 

دیدار وابسته فرهنگی سفارت اندونزی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

خانم تتی مورد ریکا حیاتی وابسته فرهنگی سفارت اندونزی، روز دوشنبه 8 بهمن 1397، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی حضور پیداکرد و در جلسه ای با دکتر حمیرا مشیرزاده، مشاور روابط بین الملل دانشکده، امکانات همکاری با دانشگاه­های اندونزی و همچنین ایجاد  Indonesian Corner در دانشکده حقوق و علوم سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.