اخبار و رویدادها

گزارش دیدار هیات دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای چین از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گزارش دیدار هیات دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای چین از دانشکده حقوق و علوم سیاسی


 

 

دیدار هیات دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای چین از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

هیأتی از دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای چین، روز ٢٤ فروردین ماه ١٣٩٨ از دانشکده حقوق و علوم سیاسی بازدید و با دکتر محمدرضا تخشید، رییس دانشکده، دکتر نسرین مصفا معاون اداری مالی، دکتر سعید حبیبا معاون پژوهشی و دکتر حمیرا مشیرزاده، مشاور بین الملل دانشکده و تنی چند از اعضای گروه روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و علوم سیاسی دیدار کردند. در این دیدار ظرفیت­های موجود برای همکاری میان طرفین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مقرر شد زمینه برای انعقاد یادداشت تفاهم جهت مبادله استاد و دانشجو و همکاری­های علمی و پژوهشی در این قالب فراهم شود.